česky  čs
english  en
Speciální technologie obrábění (2341068)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:STOApproved:20.04.2011
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Vývoj řezných materiálů, vývoj řezných rychlostí a důsledky na vlastnosti obrobeného povrchu. Tvrdé a přesné obrábění, ekonomika a ekologie strojírenství. Ovlivnění povrchové vrstvy volbou metody obrábění a parametry procesu. Nové metody abrazivního obrábění, broušení keramiky, broušení těžkoobrobitelných materiálů. Expertní, adaptivní a inteligentní systémy řízení abrazivních procesů. Fyzikální metody obrábění, metody výroby závitů a ozubených kol, dokončovací metody. Technologie v letecké výrobě, automobilovém průmyslu, energetice a dalších oblastech.
Teacher's
prof. Dr. Ing. František Holešovský
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jan Mádl CSc.
Letní 2022/2023
prof. Dr. Ing. František Holešovský
Letní 2021/2022
prof. Ing. Jan Mádl CSc.
Letní 2021/2022
Structure
1. Vývoj řezných materiálů, vývoj řezných rychlostí a důsledky na vlastnosti obrobeného povrchu.
2. Integrita povrchu z hlediska vývoje řezných materiálů.
3. Tvrdé a přesné obrábění. Ekologie strojírenství.
4. Ekonomika obrábění, výrobní náklady a optimalizace řezných podmínek.
5. Integrita dokončovaných povrchů abrazivními metodami.
6. Ovlivnění povrchové vrstvy při dynamickém zatížení volbou metody obrábění a parametry procesu.
7. Nové metody abrazivního obrábění.
8. Broušení keramiky, broušení těžkoobrobitelných materiálů. Expertní, adaptivní a inteligentní systémy řízení abrazivních procesů.
9. Fyzikální metody obrábění.
10. Metody výroby závitů a ozubených kol.
11. Dokončovací metody.
12. Technologie v letecké výrobě a automobilovém průmyslu.
13. Technologie v energetice a dalších oblastech.
Structure of tutorial
1. Aplikace řezných materiálů včetně výpočtu řezných podmínek a ekonomického porovnání.
2. Aplikace řezných materiálů včetně výpočtu řezných podmínek a ekonomického porovnání (úloha - referát).
3. Obrobitelnost materiálů a její vliv výrobní technologie.
4. Obrobitelnost materiálů a její vliv výrobní technologie (úloha - referát).
5. Broušení - řezné podmínky, ekvivalentní tloušťka třísky a diagram broušení.
6. Broušení - řezné podmínky, ekvivalentní tloušťka třísky a diagram broušení (úloha - referát).
7. Frézování ušlechtilými nástrojovými materiály.
8. Frézování ušlechtilými nástrojovými materiály (úloha - referát).
9. Aplikace nekonvenčních metod obrábění ve výrobě.
10. Aplikace nekonvenčních metod obrábění ve výrobě (úloha - referát).
11. Aplikace nekonvenčních metod obrábění ve výrobě exkurze.
12. Aplikace nekonvenčních metod obrábění ve výrobě exkurze.
13. Shrnutí probírané látky, kontrola referátů a zápočet.
Literarture
---
Keywords
obrábění  nástrojové materály  broušení  fyzikální metody
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)