Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Automatizace montážních procesů (2341102)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:AMPSchválen:06.01.2017
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou plánování a navrhování automatizovaných manipulačních a montážních systémů. Pozornost je věnována jednotlivým konceptům řešení procesů montáže z hlediska jejich flexibility pro Průmysl 4.0.
Vyučující
Ing. Jiří Kyncl
Zimní 2018/2019
Ing. Jiří Kyncl
Zimní 2017/2018
doc. Ing. Vratislav Preclík CSc.
Zimní 2017/2018
Osnova
1. Základy technologického projektování, P-Q a P-G diagramy, výrobní proces a jeho členění
2. Technologičnost konstrukce z hlediska montáže (Design for Assembly), základny ? druhy, technologická základna, konstrukční základna, přepočet rozměrových řetězců, tolerance, přesnost výroby s ohledem na montáž
3. Základní manipulační prostředky a přístupy k tvorbě automatizované manipulace
4. Význam konstrukčně technologické koncepce výrobků pro projektování montážních procesů
5. Jednoúčelové manipulační prostředky, přípravky
6. Programovatelné manipulační (robotické) systémy, uchopovací systémy ? metody programování
7. Výpočet základních parametrů pro projektování montážních procesů
8. Přehled montážních činností
9. Analýza montážních pracovišť z hlediska technicko-organizačních podmínek
10. Manipulace s materiálem a jeho skladování, rozbor materiálových toků, zásobování montážních pracovišť, logistika montáže
11. Třídění spotřeby času, studium spotřeby času ve výrobním procesu, označování časových složek symboly, označování spotřeby času ve výrobních podkladech, studium spotřeby času ve směně
12. Normování montážních procesů, metody předem stanovených časů
13. Životní cyklus výrobku a koncept montáže pro Průmysl 4.0
Osnova cvičení
1. Základy technologického projektování, P-Q a P-G diagramy, výrobní proces a jeho členění
2. Technologičnost konstrukce z hlediska montáže (Design for Assembly), základny ? druhy, technologická základna, konstrukční základna, přepočet rozměrových řetězců, tolerance, přesnost výroby s ohledem na montáž
3. Základní manipulační prostředky a přístupy k tvorbě automatizované manipulace
4. Význam konstrukčně technologické koncepce výrobků pro projektování montážních procesů
5. Jednoúčelové manipulační prostředky, přípravky
6. Programovatelné manipulační (robotické) systémy, uchopovací systémy ? metody programování
7. Výpočet základních parametrů pro projektování montážních procesů
8. Přehled montážních činností
9. Analýza montážních pracovišť z hlediska technicko-organizačních podmínek
10. Manipulace s materiálem a jeho skladování, rozbor materiálových toků, zásobování montážních pracovišť, logistika montáže
11. Třídění spotřeby času, studium spotřeby času ve výrobním procesu, označování časových složek symboly, označování spotřeby času ve výrobních podkladech, studium spotřeby času ve směně
12. Normování montážních procesů, metody předem stanovených časů
13. Životní cyklus výrobku a koncept montáže pro Průmysl 4.0
Literatura
Chris A. Ortiz: Kaizen Assembly: Designing, Constructing, and Managing a Lean Assembly Line, Jun 26, 2006
Nick T. Thomopoulos; Assembly Line Planning and Control, Sep 11, 2013
Geoffrey Boothroyd, Peter Dewhurst, Product Design for Manufacture and Assembly, Third Edition (Manufacturing Engineering and Materials Processing), Dec 8, 2010
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/61d0d833/2018-07-13/02:54)