Projektování výrobních procesů (2341515)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:20.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními přístupy a metodikou projektování výrobních procesů obrábění s ohledem na minimalizaci spotřeby materiálu a ekonomickou efektivitu procesu obrábění. Dále pak seznámení posluchačů s problematikou projektování montážních procesů s ohledem na technicko-organizační podmínky. Dále je cílem předmětu vysvětlit problematiku normování práce s ohledem na typ procesu a druh vykonávané činnosti.
Vyučující
Ing. Jiří Kyncl Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jiří Kyncl Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jiří Kyncl Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Technologické projektování, P-Q a P-G diagramy, rozbor součástkové základny
2. Volba polotovaru pro výrobu součástí, metody výroby polotovarů
3. Spotřeba materiálu a jeho využití, řezné a nástřihové plány
4. Přídavky na obrábění a metody jejich určování
5. Technologičnost konstrukce obrobků a montážních celků
6. Technologická základna, přepočet rozměrových řetězců, přesnost výroby
7. Volba strojů a nářadí z technického a ekonomického hlediska
8. Hodnocení variant technologického postupu, kritická dávka a množství
9. Projektování obráběcích a montážních procesů
10. Třídění spotřeby času
11. Základy normování práce
12. Metody normování práce
13. Koncept Digitální továrny a Průmyslu 4.0 při projektování obráběcích a montážních procesů
Osnova cvičení
1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky, zadání semestrální práce a zadání projektu
2. Návrh technologie, optimalizace technologie
3. Návrh polotovaru, technologický postup
4. Stanovení časových norem, úvod do ergonomie
5. Kontrola semestrální práce (model zařízení), návrh pracoviště
6. Test
7. Kontrola návrhů pracoviště, pomocné a obslužné činnosti
8. Digitalizace návrhu pracoviště 1
9. Digitalizace návrhu pracoviště 2
10. Ověření pracovních podmínek pracoviště 1
11. Ověření pracovních podmínek pracoviště 2
12. Technicko-ekonomické zhodnocení návrhů skupin
13. Vyhodnocení semestrálních prací, zápočet
Literatura
- Zelenka,A.-Preclík,V.- Haninger,M.: Projektování procesů obrábění a montáží, skripta FS, ČVUT 1999
- Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006
- Zelenka,A.-Preclík,V.- Haninger,M.: Projektování výrobních procesů, skripta FS , Vydavatelství ČVUT 1992
Požadavky
Znalost základů technologie obrábění, montáže a výroby polotovarů pro strojírenské součásti, znalost základů vypracování konstrukční a technologické dokumentace. Vypracování semestrální práce.
Klíčová slova
technologické projektování P-Q a P-G diagramy spotřeba materiálu normování práce třídění spotřeby časů ergonomie pracoviště přídavky na obrábění montáž
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 21:31 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)