česky  čs
english  en
Průmyslová metrologie (2341702)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:PMTRApproved:31.05.2011
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Teoretický úvod do měření na souřadnicových měřicích strojích (CMM). Studenti se seznámí s konstrukcí a senzory CMM. Získají důležité poznatky z oblasti počítačové tomografie a reverzního inženýrství. Představíme jim aplikace CMM v průmyslu. S tím souvisí i metoda MSA, včetně stanovování nejistoty měření.
Teacher's
Ing. Libor Beránek Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Libor Beránek Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Libor Beránek Ph.D.
Letní 2020/2021
Structure
1. Úvod do problematiky 3D měření.
2. Konstrukce CMM s kartézsky uspořádaným souřadnicovým systémem.
3. Konstrukce CMM s nekartézsky uspořádaným souřadnicovým systémem.
4. Senzory CMM.
5. Počítačová tomografie.
6. Reverzní inženýrství.
7. Aplikace CMM v průmyslu s dotykovým snímacím systémem.
8. Aplikace CMM v průmyslu s optickým snímacím systémem.
9. Přejímací a periodické zkoušky.
10. MSA.
11. Nejistoty měření.
12. Měření ozubení.
13. Optické systémy pro hodnocení profilu povrchu.
Structure of tutorial
1. Geometrické specifikace produktu.
2. Seznámení se s metrologickým software.
3. Konfigurace CMM, snímacího systému a jednotlivých snímačů.
4. Příprava plánu měření.
5. Vyrovnání součásti.
6. Definice základních geometrických elementů a měřené charakteristiky.
7. Strategie měření pro jednotlivé elementy.
8. Pokročilé nastavení parametrů měření v závislosti na požadavcích měření.
9. Simulace měření na CMM.
10. Protokol o měření, grafické znázornění měřených charakteristik na CAD modelu.
11. Zpracování naměřených dat - hodnocení způsobilosti procesu Cp, Cpk a měřidla Cg, Cgk.
12. Analýza systému měření - metoda GR&R.
13. Analýza systému měření - vyhodnocení.
Literarture
- Metrology in Industry: The Key for Quality (ISTE) by French College of Metrology
- Coordinate Metrology and CAx - Application in Industrial Production, Basics, Interfaces and Integration by Tilo Pfeifer, Dietrich Imkamp and Robert Schmitt
- Coordinate Measuring Machines and Systems (Manufacturing Engineering and Materials Processing) by John A. Bosch (Hardcover - Apr 10, 1995)
Keywords
souřadnicový měřicí stroj - CMM, geometrické specifikace produktu, strategie měření
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)