Průmyslová metrologie (2341702)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:PMTRSchválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teoretický úvod do měření na souřadnicových měřicích strojích (CMM). Studenti se seznámí s konstrukcí a senzory CMM. Získají důležité poznatky z oblasti počítačové tomografie a reverzního inženýrství. Představíme jim aplikace CMM v průmyslu. S tím souvisí i metoda MSA, včetně stanovování nejistoty měření.
Vyučující
Ing. Libor Beránek Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Libor Beránek Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Libor Beránek Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Úvod do problematiky 3D měření.
2. Konstrukce CMM s kartézsky uspořádaným souřadnicovým systémem.
3. Konstrukce CMM s nekartézsky uspořádaným souřadnicovým systémem.
4. Senzory CMM.
5. Počítačová tomografie.
6. Reverzní inženýrství.
7. Aplikace CMM v průmyslu s dotykovým snímacím systémem.
8. Aplikace CMM v průmyslu s optickým snímacím systémem.
9. Přejímací a periodické zkoušky.
10. MSA.
11. Nejistoty měření.
12. Měření ozubení.
13. Optické systémy pro hodnocení profilu povrchu.
Osnova cvičení
1. Geometrické specifikace produktu.
2. Seznámení se s metrologickým software.
3. Konfigurace CMM, snímacího systému a jednotlivých snímačů.
4. Příprava plánu měření.
5. Vyrovnání součásti.
6. Definice základních geometrických elementů a měřené charakteristiky.
7. Strategie měření pro jednotlivé elementy.
8. Pokročilé nastavení parametrů měření v závislosti na požadavcích měření.
9. Simulace měření na CMM.
10. Protokol o měření, grafické znázornění měřených charakteristik na CAD modelu.
11. Zpracování naměřených dat - hodnocení způsobilosti procesu Cp, Cpk a měřidla Cg, Cgk.
12. Analýza systému měření - metoda GR&R.
13. Analýza systému měření - vyhodnocení.
Literatura
- Metrology in Industry: The Key for Quality (ISTE) by French College of Metrology
- Coordinate Metrology and CAx - Application in Industrial Production, Basics, Interfaces and Integration by Tilo Pfeifer, Dietrich Imkamp and Robert Schmitt
- Coordinate Measuring Machines and Systems (Manufacturing Engineering and Materials Processing) by John A. Bosch (Hardcover - Apr 10, 1995)
Klíčová slova
souřadnicový měřicí stroj - CMM, geometrické specifikace produktu, strategie měření
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 10:50 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)