česky  čs
english  en
Oborový projekt - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie (2342091)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:18.04.2011
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Práce na specializovaném úkolu.
Structure
Structure of tutorial
Příprava a realizace zadaného projektu po celou dobu semestru.
Literarture
ČSN ISO 690
Requirements
Absolvování předmětu podle doporučení vedoucího projektu.
Keywords
projekt
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)