česky  čs
english  en
Projekt III. (2342114)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na řešení komplexních úloh z oblasti obrábění, projektování a metrologie.
Osnova
Osnova cvičení
1. Zadání komplexní úlohy.
2. Strukturování týmu a rozdělení prací.
3. Seznámení se s řešenou problematikou.
4. Vyhledání informací, rešerše.
5. Kontrolní bod.
6. Řešení prací na projektu.
7. Řešení prací na projektu.
8. Řešení prací na projektu.
9. Kontrolní bod.
10. Úpravy řešení.
11. Ověřování navržených postupů.
12. Vyhotovování závěrečné zprávy.
13. Obhajoba řešení projektu.
Literatura
- Vasilko, K., Mádl, J.: Teorie obrábění, Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2012, 526 s., ISBN 978-80-7414-460-8
Požadavky
Znalosti metod technologie obrábění, projektování a metrologie.
Klíčová slova
technologie obrábění, metrologie, projektování, týmová práce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)