česky  čs
english  en
Projekt III. (2342115)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:PRO3Approved:18.03.2019
Valid until: ??Range:0P+5C
Semestr:Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na řešení komplexních úloh z oblasti obrábění, projektování a metrologie.
Structure
Structure of tutorial
1. Zadání komplexní úlohy.
2. Strukturování týmu a rozdělení prací.
3. Seznámení se s řešenou problematikou.
4. Vyhledání informací, rešerše.
5. Kontrolní bod.
6. Řešení prací na projektu.
7. Řešení prací na projektu.
8. Řešení prací na projektu.
9. Kontrolní bod.
10. Úpravy řešení.
11. Ověřování navržených postupů.
12. Vyhotovování závěrečné zprávy.
13. Obhajoba řešení projektu.
Literarture
- Vasilko, K., Mádl, J.: Teorie obrábění, Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2012, 526 s., ISBN 978-80-7414-460-8
Requirements
Znalosti metod technologie obrábění, projektování a metrologie.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)