česky  čs
english  en
Technická normalizace, jakost, metrologie (2342119)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:1P+4C
Semestr:*Credits:5
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět má za úkol přiblížit studentům provázanost technické normalizace, kvality a metrologie a seznámit je se základními tématy z těchto oborů.
Structure
1. Evoluce technické normalizace.
2. Udržitelný rozvoj.
3. Integrovaný management.
4. Audit.
5. Plánování kvality.
6. Operativní management kvality.
7. Odpovědnost za výrobek.
8. Lidský faktor.
9. Neustále zlepšování.
10. Vybrané metody a nástroje analýzy a zpracování dat.
11. Geometrické požadavky na výrobky.
12. Metrologická dokumentace.
13. Národní metrologický systém.
Structure of tutorial
Práce na semestrálním projektu
Literarture
Soubory evropských a mezinárodních technických norem
Keywords
technická normalizace, kvalita, metrologie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)