česky  čs
english  en
Základy technologie II. (2343010)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:19.10.1998
Platí do: ??Rozsah:1P+0C+1L
Semestr:2Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní pojmy třískového obrábění, terminologie, principy základních metod obrábění. Teoretické a praktické seznámení s výrobní technikou a technologickými možnostmi v rozsahu soustružení, frézování, vrtání (vyhrubování, vystružování, zahlubování), vyvrtávání a broušení a to v základní pojetí bez automatizace a speciálních aplikací.
Vyučující
Ing. Petr Mikeš Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Letní 2021/2022
Ing. Petr Mikeš Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Vítězslav Rázek CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
1) Základní výrobní technologie, vývoj technologií obrábění a jejich dělení, základní pojmy
2) Geometrie řezných nástrojů – nástrojové roviny
3) Nástrojové materiály, povlaky, přehled, vlastnosti, použití, správná volba nástroje, kalkulace nákladů na nástroje
4) Obrábění rotačních ploch, dosahované parametry kvality – soustružení
5) Obrábění rovinných a tvarových ploch, dosahované parametry kvality – frézování
6) Upínání nástrojů a obrobků při soustružení a frézování
7) Opotřebení nástrojů, příčiny opotřebení nástrojů, průběh opotřebení, Taylorův vztah, predikce opotřebení
8) Teplota při obrábění, odvod tepla a tepelná bilance, síly při obrábění, utváření třísky, volba a optimalizace řezných podmínek
9) Obrábění otvorů – vrtání, vyhrubování, vystružování, vyvrtávání, obrážení, protahování, stroje a nástroje, upínání, dělení materiálu
10) Dokončování rotačních povrchů, broušení a další technologie pro dosažení nejvyšší kvality a přesnosti povrchů
11) Dokončování nerotačních povrchů, broušení a další technologie pro dosažení nejvyšší kvality a přesnosti povrchů
12) Dosahovaná rozměrová přesnost a kvalita povrchu základních výrobních technologií, základní prostředky pro kontrolu kvality
13) Technologický postup, ekonomika procesu obrábění, optimalizační postupy, výběr vhodné technologie
Osnova cvičení
1) Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky, bezpečnostní předpisy, základní pojmy procesu obrábění.
2) Základní pojmy procesu obrábění - laboratorní cvičení.
3) Základní pojmy procesu obrábění - řezné nástroje.
4) Praktická dílenská cvičení.
5) Praktická dílenská cvičení.
6) Praktická dílenská cvičení.
7) Zápočtový test, odevzdání referátů, zápočet.
Literatura
Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, skripta ČVUT, Praha 2008.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)