Technická normalizace, jakost, metrologie (2343030)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:18.03.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+3C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět má za úkol přiblížit studentům provázanost technické normalizace, kvality a metrologie a seznámit je se základními tématy z těchto oborů.
Vyučující
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. BcA. Jan Podaný Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Evoluce technické normalizace.
2. Udržitelný rozvoj.
3. Integrovaný management.
4. Audit.
5. Plánování kvality.
6. Operativní management kvality.
7. Odpovědnost za výrobek.
8. Lidský faktor.
9. Neustále zlepšování.
10. Vybrané metody a nástroje analýzy a zpracování dat.
11. Geometrické požadavky na výrobky.
12. Metrologická dokumentace.
13. Národní metrologický systém.
Osnova cvičení
Práce na semestrálním projektu
Literatura
Soubory evropských a mezinárodních technických norem
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 21:15 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)