česky  čs
english  en
Průmyslová logistika (2345001)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:29.02.2012
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními přístupy v oblasti průmyslové logistiky. Předmět, obsah, rozdělení a úkoly průmyslové logistiky. Logistické cíle a činnosti ve výrobním procesu. Systémy průmyslové logistiky a jejich koncepce. Technické prvky pro průmyslovou logistiku. Logistika zásobovací, výrobní a distribuční. Doprava, mezioperační a operační manipulace s materiálem, skladování a optimalizace zásob.
Structure
1. Cíle průmyslové logistiky, činnosti a náklady, definice logistiky a průmyslové logistiky
2. Logistické plánování zdrojů
3. Průmyslová logistika jako integrovaný systém
4. Zásobovací, nákupní a pořizovací logistika
5. Logistika výrobní
6. Základy projektování výrobních procesů a systémů z pohledu výrobní logistiky
7. Prostorová a časová struktura výrobního procesu
8. Manipulace s materiálem ve výrobě
9. Skladování, dopravy a manipulace.
10. Plánování a řízení výroby jako součást výrobní logistiky
11. KANBAN a Just-in-Time
12. Distribuční logistika - horizontální struktura logistického řízení a zásoby
13. Objednací systémy
Structure of tutorial
1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky
2. Model logistiky malé výrobní společnosti.
3. Systém ukazatelů pro nákup. Cyklus objednávky a jeho výpočet.
4. Logistický projekt. Výpočet a zhodnocení.
5. Modely zásobování synchronizovaného s výrobou. Strukturní model a bilanční met.
6. Vyhodnocení semestrálních prací, zápočet
Literarture
- Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006
Requirements
Znalost základů projektování výrobních procesů, technologie obrábění, montáže a výroby polotovarů pro strojírenské součásti, znalost základů vypracování konstrukční a technologické dokumentace. Základní znalosti v oblasti manipulace s materiálem, výrobní logistiky a základů logistiky distribuční a nákupní. Vypracování semestrální práce.
Keywords
průmyslová logistika kanban just in time simulace logistika zásobování manipulace objednací systémy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)