česky  čs
english  en
Racionalizace výroby (2345003)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:23.03.2016
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět, obsah, rozdělení a úkoly Racionalizace výroby. Racionalizační studie ve výrobních procesech. Rozbor výrobního procesu a rozbory operace. Systematická manipulace s materiálem a racionalizace materiálových toků. Časová struktura výroby. Snímky pracovního dne. Teorie náhodných výběrů. Časové studie. Variabilita měření času. Racionalizace dílčích částí operace a OŘP. Počítačová podpora a matematické metody používané při racionalizaci. Pracovní studie. Pohybové studie MTM, WF a další. Pohybové studie sekvenční. Metody MOST. Navrhování VSO. Racionalizace POPV (tepelné zpracování, kontrola, doprava, mezioperační a operační manipulace s materiálem, skladování a optimalizace zásob). Štíhlá výroba. Racionalizace TPV pomocí PC.
Osnova
1. Cíle a objekty racionalizace výroby. Hlavní směry. Základy předmětu a rozdělení.Subsystémy třídění spotřeby času. Základy racionalizačních studií.
2. Metody zjišťování spotřeby času. Stanovení standardního času. Stanovení výkonnosti. Metody rozborové a sumární.
3. Časové studie. Variabilita měření času. Přímé měření času v operaci.Pozorování a měření, rozbor a vyhodnocení.
4. Teorie náhodných výběrů, momentové pozorování.
5. Pohybové studie.Metody předem zjištěných časů. Pohybové studie elementární. Využití metody MTM. Pohybové studie sekvenční. Systémy měření práce MOST. Racionalizace TPV pomocí softwaru. Procesní pojetí práce.
6. Systematické navrhování manipulace s materiálem ve výrobě. Horizontální struktura logistického řízení.Logistické souvislosti racionalizace výrobního procesu. Strategie KAN BAN a Just-in-Time.
Osnova cvičení
1. Procvičení systému třídění času z hlediska ekonomiky práce.
2. Rozbory výrobního procesu a pracovních operací. Úroveň úkonů.
3. Úvod do použití softwaru ORTIM pro časové analýzy.
4. Chronometráž. Snímek operace. Vyhodnocení časových řad náměrů.
5. Standardní a ztrátové časy, jejich klasifikace.
6. Snímek pracovního dne jednotlivce (NC frézka).
7. Multimomentkové pozorování, příprava a vyhodnocení (dílna).
8. Řešení vícestrojové obsluhy NC strojů.
9. Rozbory výrobního procesu a pracovních operací. Úroveň pohybů.
10. Aplikace pohybových studií elementárních a sekvenčních metodou MTM.
11. Písemný test znalostí a jeho vyhodnocení.
12. Projekt manipulace s materiálem . Výpočet skladu.
13. Aplikace softwaru ORTIM pro zjišťování časů v operaci a ve směně. Odevzdání všech zadaných referátů, zápočet.
Literatura
- Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006
Požadavky
Znalost základů technologie obrábění, montáže a výroby polotovarů pro strojírenské součásti, znalost základů vypracování konstrukční a technologické dokumentace.
Klíčová slova
Racionalizace, proces, štíhlá výroba
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)