Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Komplexní CAD/CAM systémy (2346017)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:29.02.2012
Platí do: ??Rozsah:0+2
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti o komplexním nasazení CAD/CAM software při řešení úloh technologického projektování. Studenti budou mít možnost pracovat se špičkovým SW pro správu životního cyklu výrobku (PLM) a vytvořit v něm rozsáhlý semestrální projekt, který kombinuje návrh (design), technologii i samotnou výrobu na CNC stroji.
Osnova
Osnova cvičení
1. Seznámení s komplexním software CAD/CAM/CAE.
2. Práce s modelem ve 3D prostředí.
3. Spolupráce mezi moduly CAx software.
4. Přenos modelů a dat mezi SW.
5. Technologické možnosti CAM ve 3D.
6. Technologické možnosti CAM ve více osách.
7. Optimalizace drah obrábění dle kriterií.
8. Simulace a verifikace.
9. Simulace včetně kinematiky stroje.
10. Postprocesing a zpracování dat.
11. Simulace NC kódu.
12. Obrábění na CNC stroji.
13. Obrábění na CNC stroji.
Literatura
Elektronické interní prezentace a další materiály dostupné zapsaným studentům.
Požadavky
Absolvování předmětu APOS.
Klíčová slova
CAD/CAM/CAE, CNC stroje, PLM
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/61d0d833/2018-07-13/02:54)