Komplexní CAD/CAM systémy (2346017)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:29.02.2012
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti o komplexním nasazení CAD/CAM software při řešení úloh technologického projektování. Studenti budou mít možnost pracovat se špičkovým SW pro správu životního cyklu výrobku (PLM) a vytvořit v něm rozsáhlý semestrální projekt, který kombinuje návrh (design), technologii i samotnou výrobu na CNC stroji.
Structure
Structure of tutorial
1. Seznámení s komplexním software CAD/CAM/CAE.
2. Práce s modelem ve 3D prostředí.
3. Spolupráce mezi moduly CAx software.
4. Přenos modelů a dat mezi SW.
5. Technologické možnosti CAM ve 3D.
6. Technologické možnosti CAM ve více osách.
7. Optimalizace drah obrábění dle kriterií.
8. Simulace a verifikace.
9. Simulace včetně kinematiky stroje.
10. Postprocesing a zpracování dat.
11. Simulace NC kódu.
12. Obrábění na CNC stroji.
13. Obrábění na CNC stroji.
Literarture
Elektronické interní prezentace a další materiály dostupné zapsaným studentům.
Requirements
Absolvování předmětu APOS.
Keywords
CAD/CAM/CAE, CNC stroje, PLM
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 27.11.2020, 0:20 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)