česky  čs
english  en
NC řízení výrobních strojů a zařízení (2351084)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
• Číslicové řízení obráběcích strojů, programovací prostředky, souřadné systémy, základní ISO kód.
• NC program a formy jeho vytváření (ruční, strojní, pomocí CAD/CAM), postprocesory.
• Parametrické programování.
• Režimy řídicích systémů.
• CAD/CAM a pokročilé funkce, vazba na CNC.
• Anulace, korekce, transformace.
• Kompenzace, strojní parametry.
• Vnitřní struktura CNC systémů.
• Součinnost jednotlivých částí.
• PLC – úloha, vazba na periferie stroje.
• Číslicové řízení strojů pro netřískové a nekonvenční technologie, příprava řídicích dat.
• Pružné výrobní systémy.
• Operační systémy reálného času.
Vyučující
Ing. Petr Vavruška Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Petr Vavruška Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Petr Vavruška Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Číslicové řízení obráběcích strojů, programovací prostředky, souřadné systémy, základní ISO kód.
NC program a formy jeho vytváření (ruční, strojní, pomocí CAD/CAM), postprocesory.
Parametrické programování, režimy řídicích systémů.
CAD/CAM a pokročilé funkce, simulační modely strojů, vazba na CNC.
Anulace, korekce, transformace, kompenzace, strojní parametry. Výstavba korigovaných drah.
Vnitřní struktura CNC systémů, součinnost jednotlivých částí. PLC - úloha, vazba na periferie stroje.
Číslicové řízení strojů pro netřískové a nekonvenční technologie, příprava řídicích dat.
Pružné výrobní systémy.
Systémy reálného času.
Literatura
• RYBÍN, J.: Automatické řídicí systémy. 1. vydání. Praha: ČVUT, 1991. 150 s. ISBN 80-01-00694-8.
• RYBÍN, J.: Programování NC strojů I. 1. vydání. Praha: ČVUT, 1993. 122 s. ISBN 80-01-00960-2.
• STEJSKAL, V. – VALÁŠEK, M.: Kinematics and dynamics of machinery. 1. vydání. New York: MARCEL DEKKER, INC., 1996. 494s. ISBN: 0-8247-9731-0.
• ŠTULPA, M.: CNC - Programování obráběcích strojů. 1. vydání. Praha: BEN - technická literatura, 2014. 244 s. ISBN 978-80-247-5269-3.
• SINUMERIK 810D/840D Manual – Základy
• SINUMERIK 810D/840D Manual – Pro pokročilé
• SINUMERIK 810D/840D Manual, Tool and Mold Making.
• iTNC 530, příručka uživatele – programování podle DIN/ISO. Traunreut: Heidenhain, 2002. 463 s.
• Přednášky, studijní podklady a prezentace z přednášek a další aktuální doporučené materiály během semestru.
Klíčová slova
CNC systém, vnitřní struktura CNC, NC-programování, CAD-CAM programování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)