česky  čs
english  en
Průmyslové roboty a manipulátory (2351087)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:11.06.2003
Valid until: ??Range:2P+1L
Semestr:*Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Stavba průmyslových robotů a manipulátorů, kinematická struktura, vazba na různé druhy pohonů, výstup - pohybové jednotky, pracovní hlavice.
Teacher's
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Zimní 2017/2018
Structure
Kinematická stavba průmyslových robotů a manipulátorů, pohony průmyslových robotů a manipulátorů, uspořádání pohonů, elektrické pohony, tekutinové pohony, kombinované pohony, pohybové jednotky, pracovní hlavice, problematika řízení průmyslových robotů a manipulátorů, tuhostní charakteristiky průmyslových robotů a manipulátorů, příklady použití průmyslových robotů a manipulátorů v praxi.
Structure of tutorial
Kinematická a pohonná soustava robota, paralelní kinematické struktury, programování průmyslového robota, studie a řízení automatizovaného pracoviště, teleskopické jednotky.
Literarture
Talácko, J.: Automatizace výrobních zařízení. Praha, ČVUT, 2000.
Matička, R., Talácko, J.: Mechanismy manipulátorů a průmyslových robotů, Praha, SNTL, 1991.
Firemní literatura
Requirements
Provést rozbor požadavků při návrhu průmyslových robotů a manipulátorů, klasifikace pracovního a operačního prostoru, vytvoření kinematických schémat pro danou aplikaci, výpočet stupňů volnosti, provedení návrhového výpočtu, stanovení vhodného pohonu co do typu a výkonových charakteristik, ucelené zvládnutí kompletního návrhu průmyslových robotů a manipulátorů pro dané podmínky použití.
Keywords
Průmyslový robot, manipulátor, kinematická struktura, pohony, pohybové jednotky, pracovní hlavice, tuhostní charakteristiky.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)