česky  čs
english  en
Výrobní technika (2351094)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:VTESchválen:17.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Výrobní technika obsahuje tři základní části. Jsou to tvářecí stroje, obráběcí stroje a průmyslové roboty a manipulátory. Objasní se charakteristika strojů a zařízení pro realizaci diskrétních technologických procesů, technické parametry, základy konstrukce výrobních strojů a zařízení, konstrukce OS, TS, automatizace výrobních strojů a zařízení, průmyslové manipulátory a roboty, jejich aplikace, jednoúčelové a stavebnicové stroje, výrobní linky. Příklady aplikací výrobních strojů a zařízení.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy stavby obráběcích strojů, tvářecích strojů a průmyslovou automatizací. Studenti se seznámí se základními technickými parametry strojů a automatizační techniky ve vazbě na realizovanou technologii nebo funkci. Předmět představuje hlavní užitné vlastnosti strojů a automatizačních zařízení, které jsou základem strojírenské výrobní techniky. Každá z uvedených tří oblastí se věnuje 1/3 semestru, ve které objasní.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Tomáš Krannich Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Vladimír Andrlík CSc.
Zimní 2021/2022
Ing. Tomáš Krannich Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Manipulační zařízení - úvodní pojmy a definice
Průmyslové roboty a manipulátory (PRaM) a pracovní hlavice PRaM
Automatizovaná technologická pracoviště a pracoviště pro obrábění
Automatizovaná pracoviště pro tváření a svařování
Význam, rozdělení a základní třídění tvářecích strojů
Tvářecí stroje silové a zdvihové
Tvářecí stroje energetické, Tlakové licí stroje
Stroje na zpracování plastických látek
Technologické třídění obráběcích strojů
Třídění obráběcích strojů dle stupně automatizace
Nosné soustavy
Obráběcí centra a multifunkční stroje
Osnova cvičení
Dvoutlačítkové ovládání aut. cyklu
Hydraulické obovody a jejich identifikace
Obsluha, bezpečnost a konstrukce tvář. strojů
Parametry tvářecí operace ohýbání
Geometrická přesnost soustruhu SU 32
Statická tuhost OS-vřeteník FA3V
Literatura
RUDOLF, Bedřich. Výrobní stroje a zařízení 2. Praha: ČVUT, 1990. ISBN 80-01-00349-9.
KOPECKÝ, Miloslav a Jaromír HOUŠA. Základy stavby výrobních strojů. Praha: ČVUT, 1986.
RUDOLF, Bedřich a Jaromír HOUŠA. Výrobní stroje a metodika konstruování 1. Praha: ČVUT, 1981. Výrobní stroje: Houša, Rudolf
Výukový text: Andrlík, V. a kol. Automatizace výrobních zařízení
Výukový text: Andrlík, V. a kol. Průmyslové roboty a manipulátory
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)