česky  čs
english  en
Obráběcí stroje (2351104)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:10.05.2013
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:*Credits:6
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Systémový pohled na výrobní stroje a systémy. Požadavky kladené na VS. Technologické charakteristiky VS. Statická a dynamická tuhost. Pohony VS. Nosná soustava. Přípravky. Vlastnosti VS. Ukládání strojů na základ. Obráběcí a tvářecí stroje ručně řízené a programově řízené - rozdělení, konstrukce a výpočet jednotlivých typů strojů a jejich skupin. Specifické rysy konstrukce číslicově řízených strojů. Výrobní systémy pro obrábění a tváření - pružné, nepružné a částečně pružné.(Pro oborové studium Výrobní stroje a zařízení). Nosný systém OS, požadavky, hlavní nosná tělesa, spojení a jejich součásti. Spojení nepohyblivá (lineární a rovinný případ). Spojení pohyblivá (teoretické základy, přímočará a kruhová vedení, vřetena a jejich uložení, posuvové šrouby a jejich uložení. Dynamická tuhost, systémy se dvěma a s n stupni volnosti (volné a vynucené kmitání bez tlumení a s tlumením, kmitání s několika směry), samobuzené kmitání, dynamické charakteristiky, ukládání strojů na základ. Tepelné, dynamické a hlukové chování, přesnost práce a účinnost OS. Systémy automatické výměny nástrojů a automatické výměny obrobků. Systémy mazání, chlazení, řízení OS a doprava třísek. Číslicově řízené OS. Rozdělení NC OS dle různých hledisek. Charakteristické znaky konstrukcí. Pružné výrobní buňky, systémy a linky. Jednoúčelové a rekonfigurovatelné obráběcí stroje. Paralelní struktury obráběcích strojů.
Teacher's
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Smolík Ph.D.
Letní 2017/2018
Structure
Structure of tutorial
Výpočet silových poměrů na hrotovém soustruhu
Výpočet silových poměrů na horizontální vyvrtávačce
Rozbor statické tuhosti horizontální vyvrtávačky
Literarture
Základy stavby výrobních strojů : Kopecký, Houša
Výrobní stroje : Houša, Rudolf
Requirements
znalost přednášek z VSZ
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)