Modelování a simulace (2351110)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:13.04.2011
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na probírání návrhů osy obráběcího stroje po jednotlivých částech a komponentech.
Teacher's
Ing. Miroslav Ondráček Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Miroslav Ondráček Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Miroslav Ondráček Ph.D.
Zimní 2017/2018
Structure
Navrhování strojních součástí
Volba materiálu
Tolerance a uložení
Šroubové spoje
Svarové a lepené spoje
Osy a hřídele (vřetena)
Valivá ložiska
Lineární vedení
Odměřování
Koncové dorazy
Energetické řetězy
Structure of tutorial
Modelování nosných dílců, vyrobitelnost.
Návrh a modelování lineárních vedení.
Návrh a modelování odměřování, ukládání strojů na základ.
Návrh a modelování koncových dorazů.
Návrh a modelování pohonů os.
Návrh a modelování energetických řetězů.
Modelování celkové sestavy.
Hledání kolizních stavů na sestavě.
Literarture
dPodklady z přenášek a cvičení ve formě PowerPoint prezentace.
Katalogy výrobců komponent
Requirements
Požadavky na cvičení:
Aktivní účast na cvičeních
Max. 1 neúčast (ostatní nutno nahradit)
Vypracovat semestrální práci
Formát zprávy - Microsoft World
Rozsah - minimum 10 stran A4
Předání - elektronicky nebo vytištěné
3D model v programu SolidEdge ST9

Zkouška:
Nutný zápočet ze cvičení
5 otázek z probírané látky
Příprava na papír
Ústní přeskoušení
Keywords
Pohybová osa, nosné dílce, komponenty
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 2.4.2020, 9:00 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)