česky  čs
english  en
Hydraulické a pneumatické systémy (2351158)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:09.08.2011
Valid until: ??Range:2P+2L
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Princip činnosti hydraulických a pneumatických mechanismů. Funkce a charakteristiky hydraulických a pneumatických prvků. Struktury mechanismů a servomechanismů. Syntéza pohonů z typizovaných prvků. Energetická a tepelná bilance. Optimalizace mechanismů. Montáž a provoz.
Teacher's
doc. Ing. Antonín Bubák Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Antonín Bubák Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Antonín Bubák Ph.D.
Zimní 2018/2019
Structure
Princip činnosti hydraulických a pneumatických mechanismů Realizace základních funkcí hydraulických mechanismů Základní prvky hydraulických mechanismů
Charakteristiky hydraulických prvků
Ovládání a regulace hydraulických prvků
Zdrojové sestavy
Obvody hydromotorů stacionárních zařízení
Obvody hydromotorů mobilních zařízení
Návrh hydraulických pohonů
Proporcionální technika, servomechanismy
Realizace základních funkcí pneumatických mechanismů Obvody pneumatických motorů
Montáž a provoz hydraulických a pneumatických mechanismů

Structure of tutorial
Prezentace hydraulického pohonu a orientační měření.
Sledování vlivu provozních podmínek na výsledky orientačních měření Návrh a realizace struktury pro zadaný pracovní cyklus Návrh prvků hydraulického pohonu
Charakteristiky škrticích ventilů
Charakteristiky tlakových ventilů
Identifikační měření dvoustupňového tlakového ventilu Charakteristiky zdrojových sestav
Obvody s proporcionálními rozváděči
Změny struktur pohonů a dopady na energetickou bilanci Využití simulačních programů k optimalizaci pohonů
Literarture
Heller, J.: Pohonové systémy II. (Pohony a přenosy II.), Praha ČVUT 1990,
Kopáček, J.: Hydrostatické převodové mechanismy, Praha SNTL 1986,
Pivoňka, J. a kol.: Tekutinové mechanismy, Praha SNTL 1987,
Firemní literatura, prezentace a animace - Bosch-Rexroth, Festo, Hydac, Hytos, Parker
Requirements
vstupní
Schopnost aplikace poznatků z mechaniky a hydromechaniky.
výstupní
Schopnost
- posoudit možnosti typických hydraulických a pneumatických mechanismů a prvků
- provést výpočet veličin charakterizujících ustálené stavy a energetickou bilanci - navrhnout úpravy směřující k optimálnímu řešení.
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)