česky  čs
english  en
Měření a diagnostika výrobních strojů I. (2352053)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:MED1Schválen:28.11.2016
Platí do: ??Rozsah:1P+3L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Metodika měření v oboru. Metodika sběru vědeckých informací. Struktura technické publikace. Testování základních statických stacionárních a nestacionárních vlastností výrobních strojů a zařízení v zatíženém a nezatíženém stavu. Praktická cvičení ze speciálních metod technické diagnostiky výrobních strojů. Aplikace moderních diagnostických systémů s vazbou na Průmysl 4.0. (Pro oborové studium Výrobní stroje a zařízení)
Vyučující
Ing. Martin Mareš Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Martin Mareš Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jan Hornych Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Machyl Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
Senzory a přístroje základy
Měření statické tuhosti obráběcích strojů
Přesnost obráběcích strojů 1 (geometrická přesnost)
Přesnost obráběcích strojů 2 (přesnost polohování)
Kruhová interpolace
Tepelné chování obráběcích strojů 1 (měření teplot a deformací)
Tepelné chování obráběcích strojů 2 (kompenzace teplených vlivů)
Osnova cvičení
Senzory a přístroje základy (nejistoty měření, ukázka vybavení)
Měření statické tuhosti
Zkoušky geometrie stroje (Schlesinger, soustruh)
Zkoušky geometrie stroje (Schlesinger, frézka)
Přesnost polohování v lineárních osách a diagonálách
Přesnost rotačních os
Kruhová interpolace pomocí Ball Bar
Příprava experimentů a zpracování dat (labview, matlab)
Měření teplot a deformací stroje za provozu (kalibrace)
Kompenzace tepelných deformací (verifikace)
Vliv změny vstupních parametrů (korekce modelu)
Příklady praktických aplikací a osvědčené postupy
Inspekce obrobků a inprocesní měření (sondy, CMM)
Literatura
Norma ISO 230 včetně všech dodatků.
S. Miláček, „Měření a vyhodnocování mechanických veličin“, Vydavatelství ČVUT 2001, ISBN 80-01-02417-2
Z. Vorlíček, „Spolehlivost a diagnostika výrobních strojů“, 2., přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1991. ISBN 80-01-00510-0.
S. Ďaďo, M. Kreidl „Senzory a měřící obvody“, Vydavatelství ČVUT 1999, ISBN 80-01-02057-6
R. Ramesh, M.A. Mannan, A.N. Poo, “Error compensation in machine tools — a review: Part I: geometric, cutting-force induced and fixture-dependent errors“, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Volume 40, Issue 9, p. 1235-1256, 2000.
J. Mayr, J. Jedrzejewski, E. Uhlmann, M. Alkan Donmez, W. Knapp, F. Härtig, K. Wendt, T. Moriwaki, P. Shore, R. Schmitt, C. Brecher, T. Würz and K. Wegener, “Thermal issues in machine tools”, CIRP Ann.Manuf.Technol., vol. 61, no. 2, p. 771–791, 2012.

Požadavky
Znalosti z předmětů základního studia na FS, tj. znalosti mechaniky statiky, dynamiky, termomechaniky, pružnosti pevnosti a fyziky.
Klíčová slova
statická tuhost, přesnost, tepelné chování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)