česky  čs
english  en
Měření a diagnostika výrobních strojů I. (2352053)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:MED1Schválen:28.11.2016
Platí do: ??Rozsah:1P+3L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Hlavním záměrem předmětu je seznámit studenty s metodikou měření v oboru, metodikou sběru vědeckých informací, jejich využití a strukturou technické publikace (protokol, zpráva z měření). Studenti v praktické části získají potřebné znalosti základních typů a principů měření statických a dynamických vlastností výrobních strojů a zařízení v rámci technické diagnostiky (statická tuhost, přesnost, účinky tepelných vlivů, vyjádření nejistot měření atd.). Seznámí se s přípravou měřicích obvodů za pomoci moderních SW a HW prostředků (labview, matlab, NI diagnostické jednotky, přesná senzorika atd.) a zpracováním naměřených dat. Dále jim budou představeny možnosti praktického využití dosažených výsledků.
Vyučující
doc. Ing. Otakar Horejš Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Martin Mareš Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Otakar Horejš Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Martin Mareš Ph.D.
Zimní 2022/2023
Osnova
Senzory a přístroje základy
Měření statické tuhosti obráběcích strojů
Přesnost obráběcích strojů 1 (geometrická přesnost)
Přesnost obráběcích strojů 2 (přesnost polohování)
Kruhová interpolace
Tepelné chování obráběcích strojů 1 (měření teplot a deformací)
Tepelné chování obráběcích strojů 2 (kompenzace teplených vlivů)
Osnova cvičení
Senzory a přístroje základy (nejistoty měření, ukázka vybavení)
Měření statické tuhosti
Zkoušky geometrie stroje (Schlesinger, soustruh)
Zkoušky geometrie stroje (Schlesinger, frézka)
Přesnost polohování v lineárních osách a diagonálách
Přesnost rotačních os
Kruhová interpolace pomocí Ball Bar
Příprava experimentů a zpracování dat (labview, matlab)
Měření teplot a deformací stroje za provozu (kalibrace)
Kompenzace tepelných deformací (verifikace)
Vliv změny vstupních parametrů (korekce modelu)
Příklady praktických aplikací a osvědčené postupy
Inspekce obrobků a inprocesní měření (sondy, CMM)
Literatura
- Norma ČSN ISO 230
- S. Miláček "Měření a vyhodnocování mechanických veličin", Vydavatelství ČVUT 2001, ISBN 80-01-02417-2
- Z. Vorlíček, "Spolehlivost a diagnostika výrobních strojů", 2., přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1991. ISBN 80-01-00510-0.
- S. Ďaďo, M. Kreidl "Senzory a měřící obvody", Vydavatelství ČVUT 1999, ISBN 80-01-02057-6
- R. Ramesh, M.A. Mannan, A.N. Poo, "Error compensation in machine tools - a review: Part I: geometric, cutting-force induced and fixture-dependent errors", International Journal of Machine Tools and Manufacture, Volume 40, Issue 9, p. 1235-1256, 2000.
- J. Mayr, J. Jedrzejewski, E. Uhlmann, M. Alkan Donmez, W. Knapp, F. Härtig, K. Wendt, T. Moriwaki, P. Shore, R. Schmitt, C. Brecher, T. Würz and K. Wegener, "Thermal issues in machine tools", CIRP Ann.Manuf.Technol., vol. 61, no. 2, p. 771-791, 2012.


Požadavky
Znalosti z předmětů základního studia na FS, tj. znalosti mechaniky statiky, dynamiky, termomechaniky, pružnosti pevnosti a fyziky.
Klíčová slova
obráběcí stroj, statická tuhost, přesnost, tepelné chování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)