Oborový projekt - Ústav výrobních strojů (2352091)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:08.04.2011
Valid until: ??Range:2C
Semestr:*Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na zpracování individuálně zaměřené práce, kterou student řeší v úzké spolupráci s vedoucím zadaného tématu. Student se seznámí s problematikou výrobních strojů za zařízení, resp. její části dle orienatce své práce, a při pravidelných každotýdenních konzultacích se svým vedoucím práce postupuje v odborném řešení zadaného problému. V závěru semestru prezentuje svou práci na miniobhjaobě, ve které představí provedené práce, jejich ucelenost a smysl.
Structure
Cvičení budou spočívat v konzultování postupu zpracování úvodní části závěrečné práce.
Structure of tutorial
Cvičení budou spočívat v konzultování postupu zpracování úvodní části závěrečné práce.
Literarture
Literatura je zadaná vedoucím řešeného tématu.
Requirements
Zpracování rešerše závěrečné práce.
Keywords
závěrečná práce, konstrukce, obráběcí stroj, tvářecí stroj, manipulátor, robot, diagnostika, pohony a řízení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 18.6.2024, 7:01 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)