Oborový projekt II. (2352122)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:OP2Schválen:17.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na zpracování individuálně zaměřené práce, kterou student řeší v úzké spolupráci s vedoucím zadaného tématu. Student se seznámí s problematikou výrobních strojů za zařízení, resp. její části dle orienatce své práce, a při pravidelných každotýdenních konzultacích se svým vedoucím práce postupuje v odborném řešení zadaného problému. V závěru semestru prezentuje svou práci na miniobhjaobě, ve které představí provedené práce, jejich ucelenost a smysl.
Osnova
Osnova cvičení
Cvičení budou spočívat v konzultování postupu zpracování valstního řešení závěrečné práce.
Literatura
Literatura je zadaná vedoucím řešeného tématu.
Požadavky
Zpracování vlastního řešení závěrečné práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 26.5.2024, 0:33 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)