česky  čs
english  en
Projekt I. (2353111)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:5C
Semestr:*Credits:5
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Procvičování konstrukce částí strojů s důrazem na pochopení geometrických a rozměrových tolerancí a drsností povrchu.
Structure
Structure of tutorial
1. - 4. První úloha - seznámení s CAD SW, namodelování podle známé dokumentace jednoduchý model sestavy a posléze vytvoření návrhového výkresu
4. - 7. Druhá úloha - návrh vřetena obráběcího stroje (frézovací, soustružnické, apod.) - cílem vytvořit návrhový výkres a zprávu o návrhu
7. - 10. Třetí úloha - lineární osa nebo část tvářecího stroje
10. - 13. Čtvrtá úloha - otočný stůl nebo část tvářecího stroje
V průběhu semestru studenti vypracují rešerši na zadané téma (lineární vedení, kuličkové šrouby, apod.) se zaměřením na obráběcí nebo tvářecí stroje
Literarture
Strojnické tabulky
Katalogy výrobců komponent
Requirements
Aktivní účast na cvičeních
Max. 1 neúčast (ostatní nahradit samostanou prací zadanou na dalším cvičení)
Vypracování seminární práce podle zadání
Keywords
Konstrukce částí strojů; rozměrové tolerance; geometrické tolerance; drsnost povrchu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)