Projekt III. (2353114)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:11.07.2017
Platí do: ??Rozsah:6C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Konstrukční studie frézovacího stroje/univerzálního obráběcího centra. Cílem úlohy je provedení polokonstrukčního zpracování nosné struktury stroje, návrh lineárních vedení a pohonů, konstrukční zpracování vybrané části stroje.

Osnova
Osnova cvičení
Příprava zjednodušeného modelu stroje.
Návrhový výpočet a dimenzování funkčních částí zadané pohybové osy.
Polokonstrukční návrh pohybového mechanismu.
Detailně zpracovaný návrhový výkres.
Analýza statické tuhosti.
Zpráva zahrnující výpočty a postup řešení.
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.7.2020, 6:17 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)