česky  čs
english  en
Projekt III. (2353114)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:11.07.2017
Valid until: ??Range:6C
Semestr:*Credits:6
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Konstrukční studie frézovacího stroje/univerzálního obráběcího centra. Cílem úlohy je provedení polokonstrukčního zpracování nosné struktury stroje, návrh lineárních vedení a pohonů, konstrukční zpracování vybrané části stroje.

Structure
Structure of tutorial
Příprava zjednodušeného modelu stroje.
Návrhový výpočet a dimenzování funkčních částí zadané pohybové osy.
Polokonstrukční návrh pohybového mechanismu.
Detailně zpracovaný návrhový výkres.
Analýza statické tuhosti.
Zpráva zahrnující výpočty a postup řešení.
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)