CAD - Pro/Engineer v konstrukci strojů 2 (2356016)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:05.04.2004
Platí do: ??Rozsah:3C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Prohloubení znalostí využívání systému ProEngineer v oblasti objemového a plošného modelování součástí využitím Pro/ Patern, Relation, Program, Family Table a propojení systému ProEngineer s tabulkovými editory. Vytváření sestav, modelování mechanismů a řešení pohybů pomocí Pro/Animation, Pro/Mechanism. Tvorba výkresů, tabulek, automatických kusovníků a automatického pozicování. Využívání nástaveb Pro Engineeru jako jsou Pro/Piping a Pro/Welding. Využití modelů Pro/Mechanica, strukturální a dynamická analýza součástí. (Předmět navazuje na 2356006 CAD - Pro/Engineer v konstrukci strojů I.)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 24.9.2019, 11:02 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)