česky  čs
english  en
Přístrojová technologie (2361016)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:03.06.2011
Valid until: ??Range:2P+0C+1L
Semestr:*Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět seznamuje studenty se specielními technologiemi používanými při výrobě přístrojové techniky se zaměřením na mikrotechnologie a nanotechnologie.
Structure
1) Obecná definice mikrotechnologií a nanotechnologií.
2) Atomová a molekulární struktura materiálu
3) Krystaly a krystalografie.
4) Krystalografická difraktometrie.
5) STM a AFM mikroskopie.
6) Elektronová mikroskopie.
7) Další mikroskopické techniky pro vizualizaci mikro a nano struktur.
8) Fyzikální a chemické metody přípravy mikročástic a nanočástic.
9) Metody přípravy tenkých vrstev.
10) Litografické techniky.
11) Samoorganizace a replikace materiálu.
12) Přehled v současné době nejvíce používaných nanomateriálů.
Structure of tutorial
1) Práce s AFM a STM mikroskopy.
2) Přístroje pro mikroindentaci
3) Metody PVD a CVD výroby tenkých vrstev.
4) Replikace nanostruktur.
5) Měření nanostruktur na SEM mikroskopu.
6) Elektroerozivní výroba mikrostruktur.
Literarture
podklady k přednáškám,
Hošek, Úvod do nanotechnologie, 2010.
Requirements
Účast na cvičeních.
Keywords
technologie, mikrotechnologie, nanotechnologie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)