česky  čs
english  en
Optika (2361030)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:25.05.2005
Platí do: ??Rozsah:3P+1L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní poznatky geometrické optiky, zobrazení tenkou a tlustou čočkou, soustavy čoček, aberace.
Osnova
Světlo jako elektromagnetické záření. Vlnoplochy a paprsky. Index lomu. Optická dráha. Polarizace.
Fermatův princip. Odraz a lom na rovinném rozhraní. Úplný vnitřní odraz. Planparalelní deska. Orientace obrazu.
Rovinné zrcadlo a soustavy zrcadel. Hranoly: typy, použití.
Disperzní hranoly, poloha minimální odchylky. Sklo korunové a flintové, disperze, Abbeovo číslo.
Zobrazení sférickou plochou. Zobrazovací rovnice, chod paprsků. Hlavní body a roviny.
Ohnisková vzdálenost, lámavost optické plochy. Zvětšení: příčné , podélné, úhlové.
Centrovaná soustava optických ploch: hlavní body, ohnisková vzdálenost, zvětšení, zobrazovací rovnice.
Tlustá čočka: zobrazení, chod paprsků, typy.
Tenká čočka: zobrazení, chod paprsků graficky i početně. Soustavy tenkých čoček, ohnisko soustavy.
Vady optických soustav: monochromatické, barevné. Korekce vad. Dublety.
Míchání barev, barevné systémy. Kolorimetrie.
Osnova cvičení
Literatura
Bumbálek, J.: Základy technické optiky. ČVUT, Praha, 1995
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)