česky  čs
english  en
Aplikovaná optika (2361098)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:07.06.2002
Valid until: ??Range:3P+1L
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Přednášky z moderní optiky, aplikace v přístrojové technice.
Structure
Zákon lomu a odrazu, základy geometrické optiky, optické zobrazení. Optické prvky, čočky, hranoly, zrcadla, mřížky. Monochromatické a barevné vady. Interference světla a difrakce světla. Základní aplikace v optických přístrojích. Stavba a vlastnosti přístrojů lupa, okulár, mikroskop dalekohled, fotografický přístroj, astronomické teleskopy, RTG optika.
Structure of tutorial
Aplikace základních zákonů moderní optiky v příkladech a přístrojích.
Literarture
Bumbálek, J., Základy technické optiky, skriptum ČVUT, Praha ???
Requirements
Účast na cvičeních, vypracování daných úloh.
Keywords
Optika, interference, ohyb, čočka, hranol, mřížka, mikroskop, dalekohled, teleskop.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)