česky  čs
english  en
Konstrukce přístrojů II (2361102)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:KPR2Schválen:24.04.2013
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zásady konstrukce přístrojů, přehled použitelných prvků mechanických i
optických. Vliv konstrukčních prvků a prostorového uspořádání na chyby
přístrojů. Optimalizace týmové konstruktérské práce, podíl konstrukce na
kvalitě výrobku. Některé fyzikální jevy a jejich využití pro pozorování a
měření. Obrazová informace a její zpracování. Spektrometry a
spektrometrie, instrumentální profil. Přístroje pro základní výzkum a
jejich navrhování. Ukládání přístrojů, odstranění vlivů okolí. Délkoměrná
zařízení, polohová a dotyková čidla, senzory. Měřicí přístroj jako
interface řídícího počítače. Prototypy pro sériovou výrobu, rapid
prototyping.
Vyučující
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Jaroslav Bernard CSc.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Jaroslav Bernard CSc.
Letní 2021/2022
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
- Zásady konstrukce přístrojů, přehled použitelných prvků mechanických i optických
- Vliv konstrukčních prvků a prostorového uspořádání na chyby
přístrojů
- Optimalizace týmové konstruktérské práce, podíl konstrukce na kvalitě výrobku.
- Některé fyzikální jevy a jejich využití pro pozorování a měření.
- Obrazová informace a její zpracování.
- Spektrometry a
spektrometrie, instrumentální profil. Přístroje pro základní výzkum a jejich navrhování.
- Ukládání přístrojů, odstranění vlivů okolí.
- Délkoměrná zařízení, polohová a dotyková čidla, senzory.
- Měřicí přístroj jako
interface řídícího počítače.
- Prototypy pro sériovou výrobu, rapid prototyping.
Osnova cvičení
Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek.
Literatura
Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.
Požadavky
Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)