česky  čs
english  en
Laboratorní cvičení (2362003)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:16.12.1996
Valid until: ??Range:0P+5L
Semestr:9Credits:6
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Posluchači absolvují během semestru 12 úloh z oboru přesné mechaniky a optiky. Pod vedením asistenta pracuje každý student na vlastním pracovišti. Při provádění měření se posluchači prakticky seznámí s celou řadou přístrojů, zařízení a měřicích metod, včetně zpracování výsledků měření. Cvičení umožňují ověření a rozvíjení schopnosti komplexního využití znalostí získaných v ostatních předmětech.(Pro oborové studium Přesná mechanika a optika a pro oborové studium Biomedicínské a rehabilitační inženýrství)
Structure
Structure of tutorial
12 jednotlivých úloh z oboru přesné mechaniky a optiky.
Literarture
Skripta Laboratorní cvičení
Requirements
Účast na cvičeních, vypracované referáty.
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)