Laboratorní cvičení (2362003)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.12.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+5L
Semestr:9Kredity:6
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Posluchači absolvují během semestru 12 úloh z oboru přesné mechaniky a optiky. Pod vedením asistenta pracuje každý student na vlastním pracovišti. Při provádění měření se posluchači prakticky seznámí s celou řadou přístrojů, zařízení a měřicích metod, včetně zpracování výsledků měření. Cvičení umožňují ověření a rozvíjení schopnosti komplexního využití znalostí získaných v ostatních předmětech.(Pro oborové studium Přesná mechanika a optika a pro oborové studium Biomedicínské a rehabilitační inženýrství)
Osnova
Osnova cvičení
12 jednotlivých úloh z oboru přesné mechaniky a optiky.
Literatura
Skripta Laboratorní cvičení
Požadavky
Účast na cvičeních, vypracované referáty.
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 13.8.2020, 16:41 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)