česky  čs
english  en
Technická optika (2362504)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:TOPSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1.5C+0.5L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět podává podrobný výklad principu zobrazení rovinnými a sférickými plochami na základě zákonů geometrické optiky. Věnuje se také monochromatickým i barevným vadám zobrazení a základním vizuálním přístrojům.
Vyučující
Ing. Jiří Čáp Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jiří Čáp Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jiří Čáp Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Světlo jako elektromagnetické záření. Vlnoplochy a paprsky. Index lomu. Optická dráha. Polarizace
• Fermatův princip. Odraz a lom na rovinném rozhraní. Úplný vnitřní odraz. Rovinné zrcadlo a soustavy zrcadel. Lámavé hranoly: typy, použití
• Sklo korunové a flintové, disperze, Abbeovo číslo. Disperzní hranoly: typy, použití, poloha minimální odchylky
• Zobrazení sférickou plochou a soustavou sférických ploch. Zobrazovací rovnice, chod paprsků. Hlavní body a roviny. Ohnisková vzdálenost, lámavost optické plochy. Zvětšení
• Tenká a tlustá čočka: zobrazení, chod paprsků, typy. Chod paprsků graficky i početně
• Soustavy tenkých čoček, ohnisko soustavy. Afokální předsádka
• Vady optických soustav: monochromatické, barevné. Korekce vad
• Brýle. Lupa: rozlišení, zvětšení, typy
• Mikroskop: optické schéma, základní charakteristiky. Stavba mikroskopu
• Projekce a záznam obrazu mikroskopem. Invertovaný a stereomikroskop
• Osvětlovací soustava mikroskopu. Abbeova teorie zobrazení
• Metody zvyšování kontrastu v mikroskopii
• Dalekohledy čočkové: Galileův, Keplerův. Zaostřovací mechanismy. Vzpřimovací soustavy
Osnova cvičení
Příklady k přednášené látce.
Laboratorní úlohy: Měření lámavého úhlu hranolu, Měření indexu lomu a Abbéova čísla, Měření ohniskové vzdálenosti tlusté čočky, Měření rozlišovací schopnosti a demonstrace optických vad
Literatura
• Bumbálek J.: Základy technické optiky, ČVUT, 1995
• Keprt E.: Teorie optických přístrojů, Universita Palackého v Olomouci, 1965
• Dereniak E., Dereniak T.: Geometrical and Trigonometric Optics, Cambridge University Press, 2008
• podklady k přednáškám na moodle.cvut.cz
Klíčová slova
Fermatův princip, hranol, tenká čočka, tlustá čočka, aberace, dalekohled, mikroskop
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)