česky  čs
english  en
Měření a experiment (2362700)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:MEXApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+4L
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Laboratorní cvičení k procvičení a prohloubení znalostí z geometrické a vlnové optiky.
Structure
namá
Structure of tutorial
• Měření lámavého úhlu hranolu
• Refraktometrie
• Měření ohniskové vzdálenosti čočky Cornuovou metodou, rozlišovací schopnost objektivu
• Měření ohnickové vzdálenosti objektivu Besselovou metodou a ze dvou poloh předmětu
• Měření Abbéova čísla
• Osvětlovací soustava
• Měření na mřížce
• Měření propustnosti a odrazivosti
• Důlní interferometr
• Rayleighův interferometr
• Měření rovinnosti zrcadla
• Ohyb na otvoru a dvojštěrbině, měření koherenční délky
• Polarizace a Brewsterův úhel, fázové destičky
Literarture
• Bumbálek a kol.: Laboratorní cvičení, skriptum ČVUT
• podklady na moodle.fs.cvut.cz
Requirements
Účast na cvičeních, vypracované referáty.
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)