Diplomová práce (2363996)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:01.06.2009
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:20
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti řeší pod vedením odborných pracovníků individuálně
předělená témata z oboru PŘT, které po odevzdání budou obhajovat jako diplomovou práci.
Osnova
nemá
Osnova cvičení
individuální práce
Literatura
dle pokynů vedoucího bakalářské práce
Požadavky
odevzdat diplomovou práci
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.2.2020, 19:32 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)