česky  čs
english  en
Nanotechnologie (2366005)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:04.01.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:LKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod do fyziky a chemie nanomateriálů, základy krystalografie, vlastnosti povrchů, jevy očekávané u nanokrystalů a jejich využití, stabilizace nanočástic, tvorba zárodků a jejich růst, nanodráty, tenké vrstvy, fullereny, nanotrubičky, nanodiamand, polymerní nanokompozity, nanotekutiny, přehled použití nejběžnějších typů nanomateriálů, foto a RTG litografie, elektronové a iontové obrábění, nanomanipulace, STM mikroskop, AFM mikroskop, mikromechanické struktury, aplikace nanotechnologií v technice, zdravotní rizika nanotechnologií.
Vyučující
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Úvod předmětu, základy fyziky nanomateriálů, struktura elektronového obalu atomu, vazby atomu do sloučenin.
2. Základy krystalografické struktury materiálů, krystalové plochy a jejich značení, symetrie, povrchové vlastnosti.
3. Základní principy STM a AFM, dalších typů mikroskopových metod a jejich možnosti využití.
4. Tvorba nanočástic, nanodrátů a dvoudimenzionálních nanostruktury, metody MBE, MOVPE, ALE, LB.
5. Foto a RTG litografie, litografie fokusovanými iontovými svazky, nanomanipulace.
6. Nanomateriály na bázi uhlíku - fullereny, nanotuby, nanodiamant, jejich výroba a aplikace.
7. Přehled vlastností a použití jednotlivých nejběžnějších nanomateriálů: polymorfní modifikace TiO2 , Au, Ag, ZnO, Fe0, Fotokatalýza v ochraně životního prostředí.
8. Nanokompozity, jejich výroba, vlastnosti a použití. Nanotekutiny
9. Využití mikromechanických struktur ve vědecké a technické praxi, jejich návrh a metody výroby.
10. Využití nanostruktur a nanomaterialů v bioaplikacích a léčebných postupech.
11. Zdravotní rizika nanotechnologií, zásady bezpečnosti práce a použití.
12. Přehled současného stavu využití nanotechnologií v praxi.
13. Přehled budoucích směrů vývoje vědy a techniky s použitím nanotechnologií.
14. Shrnující přednáška a příprava ke zkoušce.
Literatura
[1] Hošek J. Úvod do nanotechnologie, Skripta ČVUT, 2010
[2] Kubínek, Vůjtek, Mašláň -Mikroskopie scanující sondou, Univerzita Palackého Olomouc
[3] Československý časopis pro fyziku
[4] Scientific American, Special Issue Nanotech
[5] www.research.ibm.com
Klíčová slova
Nanotechnologie, nanomateriály, použití, zdravotní rizika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)