česky  čs
english  en
Dějiny poznávání vesmíru (2366022)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:23.03.2015
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje studenty s historií poznávání vesmíru a vývojem techniky využívané k astronomickým pozorováním od prehistorických dob až po současnost. Předmět se dále zabývá vývojem znalostí lidí o vesmíru a vliv těchto znalostí na lidstvo a jeho chápání planety Země.
Vyučující
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Josef Zicha CSc.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Josef Zicha CSc.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Jan Hošek Ph.D.
Letní 2021/2022
prof. Ing. Josef Zicha CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Astronomie v prehistorických dobách.
2. Písemné dokumenty o starověké astronomii.
3. Koperník, Tycho de Brahe, Kepler a jejich doba. Newton. Mechanistický pohled na Vesmír.
4. Stručný přehled znalosí o našem okolním Vesmíru.
5. Sluneční soustava a vesmír - vývoj jejího popisu a chápání.
6. Vývoj astronomických přístrojů. Galileo Galilei, Johannes Kepler - vývoj optiky pro astronomii
7. Vývoj přírodních věd jako výsledek zlepšování poměru signálu a šumu - možnosti pozemní astronomie. Jak se ve Vesmíru měří vzdálenosti?
8. Pilotované lety do vesmíru.
9. Kosmická technika pro pozorování Země a vesmíru.
10. Země - ostrov života a náš (skutečný) domov? Teorie GAIA.
11. Rizika současných ekologických pohledů a projektů na stabilitu životních podmínek.
12. Energie a její úloha ve vývoji lidstva.
13. Technologie, ekonomie a ekologie - současný pohled na pověry a fakta.
Literatura
Podklady jsou rozdávány vyučujícím.
Požadavky
základní fyzikální povědomí
Klíčová slova
Elektromagnetické záření, geometrická a vlnová optika, metrologie optických soustav, technologické základy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)