česky  čs
english  en
Objektově orientované programování (2371042)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:08.01.1997
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:10Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje se základními principy OOP.

Výuka je zaměřena spíše prakticky, na aplikaci algoritmů při řešení inženýrských úloh. Příklady jsou prezentovány v jazyce Java.
Vyučující
Ing. Matouš Cejnek Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Matouš Cejnek Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Josef Kokeš CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
Java 1
NetBeans, JavaFX, basic I/O
Basic Syntax: Classes, Data Types, Variables, Operators
Methods
Decision Making, Loops
Loops - for, while and do...while
Numbers Class
String Class
String Buffer & String Builder Classes
Třída Math
Kryptografie
Historické šifry
Hledání prvočísel, Faktorizace
Symetrické šifry
Asymetrické šifry, RSA, útok MIM
Praktické použití: klíče, certifikát, podpis
Kvantová kryptografie

OOP
Primitivní a referenční typy, porovnání, kopie
Přetypování, překrytí
Dědičnost
Přeřízení
Polymorfismus
Abstrakce
Zapouzdření
Interface
Abstraktní třídy
Osnova cvičení
Spouštění programů v učebně, konta a zadání úloh
Jednoduchý program
Číselné proměnné
Podmíněný příkaz. Timer.
Pole, cyklus, konstanty (i typované)
Texty, opendialog, a ...
Cykly, náhodné proměnné, třídění.
Druhé okno programu, další komponenty.
OnMouseMove, Canvas.
Canvas - psaní textů, obdélníky, graf funkce.
Tisk z programů v Delphi.
Dynamické datové struktury. Úspora místa, zásobník, fronta, řetěz, tabulka, strom.
Literatura
Doporučené studijní materiály jsou uvedeny v sylabech, které jsou k dispozici na ????? v sekci "Téma 01"
Požadavky
Předmět nepředpokládá žádné předběžné znalosti.

Ke zkoušce jsou předepsány znalosti v rozsahu přednášek. Zkouška je praktická a ústní. Praktická část zkoušky - napsat a odladit jednoduchý program z odpřednášeného učiva.

Na cvičení studenti obdrží zadání 3 příkladů k vypracování.
Klíčová slova
OOP, Delphi, zapouzdřenost, dědičnost, polymorfismus, zprávy, výjimky, konstruktor, virtuální metody, property.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)