česky  čs
english  en
Automatické řízení (2371047)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:07.11.2096
Platí do: ??Rozsah:3P+1.5C+0.5L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá logickým a spojitým řízením dynamických systémů. Studenti jsou seznámeni se základními pojmy a funkčními principy z oblasti automatického řízení a s běžně používanými postupy, které se v praxi používají při návrhu a realizaci automatického řízení. Kromě teoretických znalostí budou studenti seznámeni s návrhem řízení v prostředí Matlab/Simulink a získají i praktické zkušenosti na experimentálních úlohách.
Vyučující
prof. Ing. Milan Hofreiter CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Růžena Petrová Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Milan Hofreiter CSc.
Letní 2021/2022
Ing. Růžena Petrová Ph.D.
Letní 2021/2022
prof. Ing. Milan Hofreiter CSc.
Letní 2020/2021
Ing. Růžena Petrová Ph.D.
Letní 2020/2021
Osnova
• Základní pojmy automatického řízení, kombinační logická funkce
• Realizace kombinační logické funkce, úvod do sekvenční logiky
• Syntéza a implementace sekvenční logické funkce, RS klopný obvod
• Implementace komplexních úloh pomocí sekvenčních funkčních diagramů, programovací jazyky PLC
• Úvod do spojitého řízení, statická charakteristika systému
• Vlastnosti lineárních systémů, dvoupolohový a PID regulátor
• Přenos systému a regulátoru, přechodové a impulsní odezvy
• Frekvenční charakteristiky systémů a regulátorů
• Stabilita systémů a regulačních obvodů
• Syntéza PID regulátorů pomocí algebraických metod
• Frekvenční metody návrhu PID regulátorů
• Experimentální metody seřízení PID regulátorů
• Implementační aspekty PID regulátoru: filtrace derivační složky, omezení, vzorkování
Osnova cvičení
1. Příklady problémů řízení - základní pojmy AŘ, řízení, zpětná vazba, kombinační log. fce
2. Příklady na kombinační, sekvenční logické řízení (obvod RS)
3. Příklady syntézy sekvenčního řízení, programovatelný automat (sekvenční funkční diagram)
4. Laboratorní cvičení - úlohy z kombinační, sekvenční logiky, programovatelný automat
5. Příklady modelů spojitě řízených soustav a regulátorů typu P-I-D, přenosy, vlastnosti
6. Počítačové cvičení na přechodové a impulsní charakteristiky soustavy, regulátoru, URO, na odhad modelu z přechodové charakteristiky
7. Příklady na přenosy, statické a dynamické vlastnosti URO
8. Příklady výpočtů frekvenčních charakteristik
9. Laboratorní cvičení z oblasti frekvenčních vlastností systémů
10. Příklady zaměřené na posouzení stability systémů
11. Příklady zaměřené na seřízení regulátoru
12. Laboratorní cvičení z oblasti regulačních obvodů
13. Počítačové cvičení na stabilitu a seřízení regulátoru
14. Příklady zaměřené na seřízení regulátoru - dokončení, zápočty
Literatura
Hofreiter, M.: Základy automatického řízení, ČVUT, Fakulta strojní, 2018, 165 s.

Hofreiter, M.: Základy automatického řízení-příklady, ČVUT, Fakulta strojní, 2017, 123 s

Zítek, P.: Automatické řízení - Sylaby a aplikace, ČVUT v Praze, 2016

Vyhlídal, Hofreiter, Bušek: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=8853


Požadavky
Pro laboratorní cvičení AŘ (místnost 111) musí být v KOSu zapsáno absolvování školení Vyhlášky 50/78 Sb., §4.


Klíčová slova
automatické řízení, řízení, regulace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)