česky  čs
english  en
Identifikace soustav (2371075)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:10.07.1998
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na vysvětlení základních identifikačních metod pro získání matematického popisu deterministického nebo stochastického sytému. Podrobněji je vysvětlena experimentální identifikace především lineárních stochastických i deterministických dynamických systémů a na několika příkladech je vysvětlena i analytická identifikace využívající matematicko-fyzikální analýzy. Uvedené identifikační postupy jsou soustředěny především na nejčastěji v praxi využívané metody.
Structure
Základní pojmy; analytická a experimentální identifikace; klasifikace modelů; parametrické a neparametrické modely; experimentální identifikace pomocí deterministických signálů; parametrizace přechodových, impulsních a frekvenčních charakteristik, základní pojmy z pravděpodobnosti a stochastických procesů, off-line i on-line identifikace stochastických systémů pro určení struktury a parametrů modelu, modely ARMA, AR, MA,ARX,OE,ARMAX,BJ.
Structure of tutorial
Řešení 3 základních úkolů:
1) Identifikace využitím matematicko-fyzikální analýzy.
2) Odhad struktury a parametrů lineárního procesu pomocí generovaného deterministického signálu.
3) Identifikace stochastického procesu pomocí experimentální identifikace.

Literarture
Hofreiter, M.: Identifikace systémů I, ČVUT v Praze, 2009, 202 s. ISBN 978-80-01-04228-1
P.Noskievič: Modelování a identifikace systémů, Montanex a.s.,1999
J.Soukup, R.Petrová: Identifikace soustav, Skriptum ČVUT, Praha, 2004
L.Ljung: System Identification - Theory for User, Prentice Hall PTR, 1999
Requirements
1.Základní pojmy z identifikace;
2.Analytická a experimentální identifikace;
3.Typy modelů, parametrické a neparametrické modely;
4.Experimentální identifikace využitím deterministických signálů;
5.Parametrizace přechodových, impulsních and frekvenčních charakteristik;
6.Základní pojmy z pravděpodobnosti a stochastických procesů;
7.Off-line a on-line identifikace stochastických procesů;
8.Metoda nejmenších čtverců;
9.Modely ARMA, AR, MA,ARX,OE, ARMAX,BJ.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)