česky  čs
english  en
Matematické a simulační modely II. (2371081)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:11.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:9Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Jednotícím pojmem výkladu je stavová formulace počítačových modelů dynamických systémů a to v jejich spojité i diskrétní alternativě. Metody rozkladu vnějšího popisu dynamické soustavy na stavovou formulaci V první části výkladu jsou probrány otázky dynamických vlastností systémů a ilustrovány na typických příkladech. Druhá část je věnována tvorbě numerického počítačového modelu a jejím problémům jako je numerická stabilita, volba časového kroku, simulační jazyky, porovnání numerických metod a další. Metoda nejmenších čtverců v identifikaci modelu. Kratší části výkladu seznamují s problematikou modelování soustav s rozloženými parametry, resp. se zpožděním a s metodami optimalizace parametrů počítačového modelu. Součástí předmětu je řešení individuálně zadané úlohy na modelové řešení zadaného problému.
Osnova
A) Laplace and Z transform
1. The basic properties of the Laplace transforms
2. L transform solution of Cauchy problem in differential equations, inverse L transform
3. Convolution integral transform and transfer function models
4. Fourier transform, Bode diagram of the linear model
5. The basic properties of the Z transform
6. Sampled data linear system, discrete transfer function
7. Z transform solution of the difference equation, inverse Z transform
8. Conformal mapping of analytic function, argument increment rule
9. Discrete approximation of the continuous system by means of L and Z transform
B) State space model of dynamic system
10. The state space notion, state variables, state trajectory
11. Introduction methods of state variables, state equations
12. Steady state of the system, static characteristics, types of singular points
13. Characteristic function of the linear dynamic system, stability notion
14. Delay relations in the system model
C) Computer model
15. Methods of numerical solution of the state space equation
16. Sampling time assessment, stability of the numerical method
17. Explicit and implicit methods, predictor-corrector
18. Typical model nonlinearities, saturation
19. Simulation in Matlab Simulink
20. Optimization of model parameters, optimality criteria, basic methods of extremum search
Literatura
Zítek P.: Mathematické a simulační modely 1 a 2, ČVUT Praha, 2001 a 2004
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)