česky  čs
english  en
Identifikace dynamických systémů (2371094)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:IDSApproved:17.03.2014
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na vysvětlení základních identifikačních metod pro získání matematického popisu deterministického nebo stochastického sytému. Podrobněji je vysvětlena experimentální identifikace především lineárních stochastických i deterministických dynamických systémů a na několika příkladech je vysvětlena i analytická identifikace využívající matematicko-fyzikální analýzy. Uvedené identifikační postupy jsou soustředěny především na nejčastěji v praxi využívané metody.
Teacher's
prof. Ing. Milan Hofreiter CSc.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Milan Hofreiter CSc.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Milan Hofreiter CSc.
Zimní 2017/2018
Structure
1. Základní pojmy z identifikace;
2. Analytická a experimentální identifikace;
3. Typy modelů, parametrické a neparametrické modely;
4. Experimentální identifikace využitím deterministických signálů;
5. Parametrizace přechodových, impulsních and frekvenčních charakteristik;
6. Základní pojmy z pravděpodobnosti a stochastických procesů;
7. Off-line a on-line identifikace stochastických procesů;
8. Metoda nejmenších čtverců;
9. Modely ARMA, AR, MA,ARX,OE, ARMAX,BJ;
10. Metoda chyby predikce;
11. Metoda maximální věrohodnosti;
12. Identifikace v uzavřené smyčce.
Structure of tutorial
Řešení 3 základních úkolů:
1) Identifikace využitím matematicko-fyzikální analýzy.
2) Odhad struktury a parametrů lineárního procesu pomocí generovaného deterministického signálu.
3) Identifikace stochastického procesu pomocí experimentální identifikace.

Literarture
M. Hofreiter: Identifikace systémů I, Skriptum ČVUT, Praha, 2009
P.Noskievič: Modelování a identifikace systémů, Montanex a.s.,1999
J.Soukup, R.Petrová: Identifikace soustav, Skriptum ČVUT, Praha, 2004
L.Ljung: System Identification - Theory for User, Prentice Hall PTR, 1999
Requirements
Předpokládají se základní znalosti z automatického řízení a zkušenost s Matlabem.
Keywords
analytická identifikace, experimentální identifikace, deterministický model, stochastický model,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)