česky  čs
english  en
Strojové vnímání a analýza obrazu (2371100)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:SVAOApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
V předmětu se studenti seznámí se strojovým vnímáním (machine perception), které je nezbytným předpokladem pro autonomní roboty či stroje. Předmět směřuje k využití v technické praxi ve směru iniciativy Průmysl 4.0.
Teacher's
prof. Ing. Václav Hlaváč CSc.
Zimní 2023/2024
Ing. Cyril Oswald Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Václav Hlaváč CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Cyril Oswald Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Václav Hlaváč CSc.
Zimní 2021/2022
Ing. Cyril Oswald Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
• Strojové vnímání, pozorování, vjemy a jejich interpretace. Role kontextu a sémantiky.
• Digitální obraz. Pořízení obrazu, fyzikální hledisko. Inverzní úloha a její nepoužitelnost.
• Předzpracování obrazu. Detekce hranových bodů.
• Segmentace obrazů.
• Statistické rozpoznávání, role učení.
• Popis objektů v obraze a jejich klasifikace metodami statistického rozpoznávání.
• 3D vidění, geometrie jedné a více kamer. 3D rekonstrukce.
• Hardware pro pořízení obrazu, hloubkových map, smart camera.
• Příklady průmyslových aplikací počítačového vidění.
• Autonomní roboty. Reprezentace světa a její vytváření/občerstvování vnímáním.
• Plánování v autonomní robotice.
• Taktilní zpětná vazba v robotice.
• Využití taktilní a vizuální zpětné vazby v manipulačních úlohách.
• Spolupráce lidí a robotů v průmyslu.
Literarture
• M. Sonka, V. Hlavac, a R. Boyle, Image processing, analysis, and machine vision, Fourth edition. Stamford, CT, USA: Cengage Learning, 2015.
• R. Szeliski, Computer vision: algorithms and applications. London ; New York: Springer, 2011.
• Fahimi, F.: Autonomous Robots: Modeling, Path Planning, and Control, Springer 2009
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)