česky  čs
english  en
Programovatelné automaty a vizualizace (2371135)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:03.06.2011
Valid until: ??Range:2P+1L
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Navazuje na předmět Řízení programovatelnými automaty - složitější řídicí systémy, vizualizace
Structure
1. Základní charakteristiky SCADA systémů
2. SCADA systém Reliance
a) úvod
b)moduly vizualizačního prostředé Reliance
c)základní popis návrhového prostředí
( správce stanic, správce obrázků, správce skriptů, správce plovoucích grafů,...)
d)základní popis runtime prostředí
e)jednoduchý příklad
3. Tvorba vizualizační a dispečerské aplikace pro zadaný model technologického procesu řízeného pomocí PLC
Structure of tutorial
1. Úvod a základní charakteristiky vizualizačních systémů
2. Vizualizační systém Reliance
a) úvod
b)moduly vizualizačního prostředé Reliance
c)základní popis návrhového prostředí
( správce stanic, správce obrázků, správce skriptů, správce plovoucích grafů)
d)základní popis runtime prostředí
e)jednoduchý příklad
3. Tvorba vizualizační a dispečerské aplikace pro zadaný model technologického procesu řízeného pomocí PLC
Literarture
Popis SCADA systému Reliance
Requirements
Absolvování předmětu Řízení programovatelnými automaty.
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)