Neelektrické pohony (2372027)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:NEPSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+2L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Moderní pneumatické a hydraulické prostředky automatického řízení, návrh sekvenčních obvodů a jejich simulace v SW.
Vyučující
Ing. Marie Martinásková Ph.D.
Zimní 2020/2021
Dr. Goran Simeunovič Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Marie Martinásková Ph.D.
Zimní 2019/2020
Dr. Goran Simeunovič Ph.D.
Zimní 2019/2020
Osnova
• Klasifikace prostředků automatického řízení
• Výroba, úprava a rozvod stlačeného vzduchu, vlastností stlačeného vzduchu
• Pneumatické akční členy a snímače - konstrukce, funkce, aplikační oblasti
• Pneumatické rozvaděče - konstrukce, funkce a aplikace. Ventilové terminály - kategorie, aplikační oblasti. Digitální pneumatika
• Výstavba pneumatických obvodů a standardizace výkresové dokumentace
• Návrh a simulace pneumatických systémů a dimenzování pneumatických prvků
• Hydraulické akční členy, snímače a hydraulické rozvaděče - teoretické zaklady
• Návrh a simulace hydraulických systémů a dimenzování hydraulických prvků
• Sekvenční pneumatické a hydraulické obvody – I
• Sekvenční pneumatické a hydraulické obvody – II
• SW prostředky pro návrh a simulaci pneumatických a hydraulických systémů, aplikační příklady
• Pokročilé metody řízení pneumatických a hydraulických systémů
• Bezpečnost pneumatických a hydraulických systémů
Osnova cvičení
Literatura
• Hlava, J.: Prostředky automatického řízení, ČVUT, Praha 2000
• Chlebný,J. a kol..:Automatizace a automatizační technika 3- Prostředky automatického řízení, CPress, Praha 2009
• Fruh. K. F a kol.: Handbuch der Prozess-automatisierung,Oldenbourg Industrieverlag 2007
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.9.2020, 20:35 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)