česky  čs
english  en
Oborový projekt I. (2372121)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:OP1Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Studenti se seznámí s nabídkou možných rámcových témat bakalářských prací. V závislosti na zvoleném zadání si v rámci samostudia doplňují potřebné znalosti. Na závěr zpracují krátkou zprávu o současném stavu zvolené problematiky.
Student nemusí řešit bakalářskou práci v rámci zvoleného tématu, pokud se po bližším seznámení rozhodne pro jiné. To již musí nastudovat mimo rámec tohoto předmětu.
Structure
Projektová výuka (namá přednášky).
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)