česky  čs
english  en
Projekt II. (2373132)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:PRO2Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+6C
Semestr:*Credits:6
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Další přípravný projekt pro závěrečnou kvalifikační práci. Studenti rozpracovávají tématiku, zvolenou v rámci Projektu I, nebo si volí nové téma. Cílem je prostudovat problematiku či připravit konstrukce či laboratorní experimenty, na jejichž základě bude zadána diplomová práce. Zahrnuje sepsání závěrečné zprávy a prezentaci výsledků před ostatními studenty, vedoucími projektů a zvanými hosty.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)