Projekt II. (2373132)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:PRO2Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+6C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Další přípravný projekt pro závěrečnou kvalifikační práci. Studenti rozpracovávají tématiku, zvolenou v rámci Projektu I, nebo si volí nové téma. Cílem je prostudovat problematiku či připravit konstrukce či laboratorní experimenty, na jejichž základě bude zadána diplomová práce. Zahrnuje sepsání závěrečné zprávy a prezentaci výsledků před ostatními studenty, vedoucími projektů a zvanými hosty.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.5.2024, 1:45 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)